Maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19:
 • Alle afscheidsvieringen zullen tot nader bericht in beperkte kring doorgaan.
  Het maximum aantal personen is afhankelijk van de locatie, in functie van de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen en met maximum 100 personen tot 30/6/2020 en 200 personen vanaf 1/7/2020.
 • Vanaf 1/7/2020 kunnen er terug koffietafels georganiseerd worden met maximaal 50 aanwezigen.
  Recepties of staande koffietafels zijn nog niet mogelijk.
 • De uitvaarten die doorgaan in ons uitvaartcentrum zullen, na goedkeuring door de familie, worden opgenomen en indien gewenst digitaal verspreid worden.
  Livestreaming is ook mogelijk en kan ook op andere locaties worden aangeboden.
 • Wij vragen dat families die getroffen worden door een overlijden ons spontaan melden of de overledene of iemand van de naaste familie mogelijk besmet is met het Corona virus, zodat wij de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen treffen.
  Het aantal personen dat komt om de uitvaart te regelen dient zich te beperken tot de familie in de eerste graad (echtgenoot/echtgenote/kinderen/ouders).
condole-img
Mevrouw
Isabelle Legrève
echtgenote van Bernard Merlyn
Meer info
condole-img
Mevrouw
Nele Lernout
echtgenote van Lodewijk Baestroey
Meer info
condole-img
De heer
Jacques Rosier
weduwnaar van Christiane Lenoir
Meer info
condole-img
Mevrouw
Lucienne Evrard
weduwe van Roger Craps
Meer info
condole-img
Mevrouw
Yvette Charliers
weduwe van Jacques Micha
Meer info
condole-img
Mevrouw
Greta Van De Walle
weduwe van Jean De Baets
Meer info
condole-img
Mevrouw
Jeanne Vanfraechem
weduwe van Alfons Criegers
Meer info
condole-img
De heer
Jos Uyttenbroeck
echtgenoot van Godelieve De Smet
Meer info
condole-img
De heer
Philippe Raoul Desmae
echtgenoot van Georgette Van De Velde
Meer info
condole-img
De heer
Raimond Vandenplas
weduwnaar van Yvonne Vanderelst
Meer info
condole-img
Mevrouw
Odetta Decouter
weduwe van Gaëtan Cosyns
Meer info
condole-img
De heer
Louis Feyaerts
echtgenoot van Lea Vanloock
Meer info
condole-img
Mevrouw
Agnes Loits
weduwe van Jozef Dekock
Meer info
condole-img
De heer
Maurits Guns
echtgenoot van Lea Taymans
Meer info
condole-img
De heer
Lucien Vanden Borre
echtgenoot van Paula Michiels
Meer info
condole-img
De heer
André Mertens
echtgenoot van Monique Peren
Meer info